Начало НовиниАнализиСъбитияEurelectric призовава за „Стратегия за електрификация“

Върни се назад

Назад

Eurelectric призовава за „Стратегия за електрификация“

Eurelectric призовава за „Стратегия за електрификация“

Европейската комисия трябва спешно да разработи и приложи интегрирана „Стратегия за електрификация“, за да отключи пълния потенциал на голямото усвояване на чиста електроенергия.

Това е призивът в основата на политическите препоръки на Eurelectric за електрическо десетилетиe, публикувани днес, заедно с анализ на ползите, произтичащи от масовата електрификация. Спешността е критична. Ускорената електрификация е от ключово значение за декарбонизацията на Европа.

До 2030 г. Европейската комисия прогнозира делът на електроенергията в крайното потребление на енергия да скочи от 23% днес на 30%, преди да достигне поне 50% през 2050 г. За постигането на това са необходими решителни политически действия.

Кристиан Руби, генерален секретар на Eurelectric каза: „Електрификацията е от решаващо значение за успешен, добре координиран преход към чиста енергия. Нуждаем се от всеобхватна стратегия за електрификация, която ефективно и оптимално да намали емисиите от сектори, които все още разчитат на изкопаеми горива: транспорт, отопление и индустрии. Ето защо ние призоваваме Комисията да продължи напред и да изработи тази стратегия в контекста на дискусиите „Подходящи за 55“. Стратегията, към която призоваваме, трябва да активира всички ключови лостове за електрификация, както следва:

  • Дайте приоритет на пряката и непряка електрификация, за да стимулирате декарбонизацията и да рационализирате политиките за електрифициране на секторите за крайно потребление;
  • Намалете данъците и налозите върху електроенергията, като по този начин установите равнопоставени условия с другите енергийни носители и дадете възможност на клиентите да доведат промяната до нетна нула.
  • Модернизирайте енергийната система, за да осигурите гъвкавост от електрифицираните сектори.
  • Укрепване на инфраструктурата: подобряване на процедурите за издаване на разрешителни за нови мощности; осигуряване на инфраструктура за презареждане в сградите; отключване на инвестиции в разпределителните мрежи.

2020-2030 са Електрическото десетилетие – десетте години, когато електричеството ще оформи нови междуотраслови екосистеми, за да осъществи енергийния преход. Той използва силата на съвременните, въглеродно неутрални и електрифицирани технологии, които също отразяват нарастващото търсене на клиентите: електронна мобилност, електрически термопомпи и възобновяема енергия. Скоростното мащабиране на електрическите технологии ще разгърне пълните им предимства, включително: декарбонизирано бъдеще благодарение на по-високата ефективност на системата; по-добра координация между клиенти и доставчици; по-зелена икономика с милиони нови работни места; по-чист въздух и 24 милиарда евро спестявания от ползи за здравето; намалена зависимост от вноса на петрол и газ и спестявания от 107 милиарда евро годишно.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: