Начало НовиниАнализиСъбитияКръгла маса „Развитието на електроенергийните мрежи – европейски и национални тенденции и проблеми“

Върни се назад

Назад

Вид на събитието:

Кръгла маса на тема „Развитието на електроенергийните мрежи – европейски и национални тенденции и проблеми“

Организатор:

Институт за енергиен мениджмънт

Дата:

23-02-2023

Час:

9.30 до 13.30

Достъп:

С предварителна регистрация

ЦЕЛИ

Основната цел на дискусиите е да се представят актуални виждания относно фактическото състояние на електроенергийните мрежи, включително и от гледна точка на измененията в европейската и националната нормативна и регулаторна рамка.

В рамките на събитието ще бъдат представени последни данни за добри практики и в други държави – членки на Европейския съюз, както и за възникнали проблеми особено през призмата на присъединяване на възобноявеми енергийни мощности.

Темата ще бъде разгледана и в контекста на развитието на регионалния електроенергиен пазар.

В контекста на националните измерения на въпроса за развитието на мрежите ще бъде направен и критичен преглед на Плана за възстановяване и устойчивост и Интегрирания план за енергетика и климат.

На база на дискусиите ще бъдат подготвени конкретни предложения относно актуализацията на тези рамки, които ще бъдат съответно представени на държавните институции.

За участие в Кръглата маса са поканени представители на държавни институции, на дипломатическия корпус, търговски дружества, бизнес асоциации, експерти и др. Потвърдено е участието на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов и на заместник-министъра на енергетиката г-н Еленко Божков. Събитието е открито за медиите.

ФОРМАТ

Събитието е присъствено. Работните езици са български и английски с осигурен превод.

ГОВОРИТЕЛИ (потвърдено участие – вж. програмата по-долу):

  • Кристиан Руби, Генерален секретар на ЕВРОЕЛЕКТРИК – вижте презентацията;
  • Костис Стамболис, Директор на Института за енергетика в Югоизточна Европа – вижте презентацията;
  • Карел Крал, Главен изпълнителен директор на групата Електрохолд България;
  • Калина Трифонова, Заместник-председтел на Съвета на директорите на EVN България – вижте презентацията;
  • Анжела Тонева, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Варна – вижте презентацията;
  • Доц. д-р Атанас Георгиев – Декан на Стопански факултет, Софийски университет;
  • Мениджъри от групите на електроразпределителните мрежови оператори в България.

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ТОВА СЪБИТИЕ Е ПРИКЛЮЧЕНА!

За оперативни контакти моля да ни пишете на emi@emi-bg.com или на vesela.katreva@emi-bg.com

Заключения и коментари на модератора.

Сподели: