Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияКръгла маса „Развитието на електроенергийните мрежи – европейски и национални тенденции и проблеми“

Върни се назад

Назад

Вид на събитието:

Кръгла маса на тема „Развитието на електроенергийните мрежи – европейски и национални тенденции и проблеми“

Организатор:

Институт за енергиен мениджмънт

Дата:

23-02-2023

Час:

9.30 до 13.30

Достъп:

С предварителна регистрация

ЦЕЛИ

Основната цел на дискусиите е да се представят актуални виждания относно фактическото състояние на електроенергийните мрежи, включително и от гледна точка на измененията в европейската и националната нормативна и регулаторна рамка.

В рамките на събитието ще бъдат представени последни данни за добри практики и в други държави – членки на Европейския съюз, както и за възникнали проблеми особено през призмата на присъединяване на възобноявеми енергийни мощности.

Темата ще бъде разгледана и в контекста на развитието на регионалния електроенергиен пазар.

В контекста на националните измерения на въпроса за развитието на мрежите ще бъде направен и критичен преглед на Плана за възстановяване и устойчивост и Интегрирания план за енергетика и климат.

На база на дискусиите ще бъдат подготвени конкретни предложения относно актуализацията на тези рамки, които ще бъдат съответно представени на държавните институции.

За участие в Кръглата маса са поканени представители на държавни институции, на дипломатическия корпус, търговски дружества, бизнес асоциации, експерти и др. Потвърдено е участието на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов и на заместник-министъра на енергетиката г-н Еленко Божков. Събитието е открито за медиите.

ФОРМАТ

Събитието е присъствено. Работните езици са български и английски с осигурен превод.

ГОВОРИТЕЛИ (потвърдено участие – вж. програмата по-долу):

  • Кристиан Руби, Генерален секретар на ЕВРОЕЛЕКТРИК – вижте презентацията;
  • Костис Стамболис, Директор на Института за енергетика в Югоизточна Европа – вижте презентацията;
  • Карел Крал, Главен изпълнителен директор на групата Електрохолд България;
  • Калина Трифонова, Заместник-председтел на Съвета на директорите на EVN България – вижте презентацията;
  • Анжела Тонева, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Варна – вижте презентацията;
  • Доц. д-р Атанас Георгиев – Декан на Стопански факултет, Софийски университет;
  • Мениджъри от групите на електроразпределителните мрежови оператори в България.

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ТОВА СЪБИТИЕ Е ПРИКЛЮЧЕНА!

За оперативни контакти моля да ни пишете на emi@emi-bg.com или на vesela.katreva@emi-bg.com

Заключения и коментари на модератора.

Сподели: