Начало НовиниАнализиСъбитияIEA: Рекордните разходи за чиста енергия ще помогнат на глобалните инвестиции в енергетиката да нараснат с 8% през 2022 г.

Върни се назад

Назад

IEA: Рекордните разходи за чиста енергия ще помогнат на глобалните инвестиции в енергетиката да нараснат с 8% през 2022 г.

IEA: Рекордните разходи за чиста енергия ще помогнат на глобалните инвестиции в енергетиката да нараснат с 8% през 2022 г.

Задвижвани от възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, както и от растящите цени, днешните нива на капиталовите разходи все още далеч не са достатъчни за справяне с енергийната и климатичната криза.

Според нов доклад на Международната енергийна агенция инвестициите в енергетиката в световен мащаб ще се увеличат с 8% през 2022 г. и ще достигнат 2,4 трилиона щатски долара, като очакваният ръст ще бъде основно в областта на чистата енергия. Въпреки че е окуражаващ, ръстът на инвестициите все още далеч не е достатъчен, за да се справи с многобройните измерения на днешната енергийна криза и да проправи пътя към по-чисто и по-сигурно енергийно бъдеще.

Най-бързият ръст на инвестициите в енергетиката идва от енергийния сектор – основно във възобновяеми енергийни източници и мрежи – и от енергийната ефективност, според доклада на МЕА World Energy Investment 2022. Нарастването на разходите за чиста енергия обаче не е равномерно разпределено, като по-голямата част от него се осъществява в развитите икономики и Китай. А на някои пазари опасенията за енергийната сигурност и високите цени подтикват към по-големи инвестиции в доставките на изкопаеми горива, най-вече на въглища.

„Не можем да си позволим да пренебрегнем нито днешната глобална енергийна криза, нито кризата с климата, но добрата новина е, че не е необходимо да избираме между тях – можем да се справим и с двете едновременно“, заяви изпълнителният директор на МEА Фатих Бирол. „Мащабното увеличаване на инвестициите за ускоряване на прехода към чиста енергия е единственото трайно решение. Този вид инвестиции се увеличават, но се нуждаем от много по-бързо нарастване, за да облекчим натиска върху потребителите от високите цени на изкопаемите горива, да направим енергийните си системи по-сигурни и да насочим света към постигане на целите си в областта на климата.“

Инвестициите в чиста енергия нарастват само с 2% годишно през петте години след подписването на Парижкото споразумение през 2015 г. Но от 2020 г. насам темпът на растеж се ускори значително и достигна 12%. Разходите бяха подкрепени от фискалната подкрепа на правителствата и подпомогнати от възхода на устойчивото финансиране, особено в развитите икономики. Възобновяемите енергийни източници, мрежите и съхранението на енергия сега представляват над 80% от общите инвестиции в енергийния сектор. Разходите за фотоволтаици, батерии и електрически превозни средства сега нарастват с темпове, съответстващи на целта за постигане на глобални нетни нулеви емисии до 2050 г.

Затягащите се вериги за доставки обаче също играят голяма роля за номиналното увеличение на инвестициите. Почти половината от общото увеличение на инвестициите е отражение на повишените разходи – от труда и услугите до материалите като цимент, стомана и важни минерали. Тези предизвикателства възпират някои енергийни компании да увеличат по-бързо разходите си.

От ниска база се наблюдава бърз ръст на разходите за някои нововъзникващи технологии, а именно батерии, водород с ниски емисии и улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид. Очаква се инвестициите в съхранение на енергия чрез батерии да се увеличат повече от два пъти и да достигнат почти 20 млрд. долара през 2022 г.

Въпреки това, разходите за чиста енергия в нововъзникващите и развиващите се икономики (с изключение на Китай) остават на нивата от 2015 г., без да са се увеличили след постигането на Парижкото споразумение. Публичните средства в подкрепа на устойчивото възстановяване са оскъдни, политическите рамки често са слаби, икономическите облаци се сгъстяват, а разходите по заемите нарастват. Всичко това подкопава икономическата привлекателност на капиталоемките чисти технологии. Необходимо е да се направи много повече, включително от международните институции за развитие, за да се повишат тези нива на инвестиции и да се преодолеят задълбочаващите се регионални различия в темпа на инвестиране в енергийния преход.

Друг предупредителен знак е 10-процентното увеличение на инвестициите в доставките на въглища през 2021 г., водено от нововъзникващите икономики в Азия, като подобно увеличение е вероятно и през 2022 г. Въпреки че Китай обеща да спре изграждането на въглищни електроцентрали в чужбина, на китайския вътрешен пазар се появява значителен обем нови въглищни мощности.

Нахлуването на Русия в Украйна доведе до повишаване на цените на енергията за много потребители и предприятия по света, като засегна домакинствата, промишлеността и цели икономики – най-сериозно в развиващите се страни, където хората най-малко могат да си го позволят. Някои от непосредствените дефицити в износа от Русия трябва да бъдат покрити от производство на други места, особено за природен газ, а нова инфраструктура за втечнен природен газ също може да се наложи, за да се улесни диверсификацията на доставките от Русия. Въпреки че инвестициите в нефт и газ са се увеличили с 10% спрямо миналата година, те остават доста под нивата от 2019 г.

Като цяло, днешните разходи за нефт и газ се намират между две визии за бъдещето: те са твърде високи за сценария, съобразен с ограничаването на глобалното затопляне до 1,5 °C, но недостатъчни, за да задоволят нарастващото търсене при сценарий, при който правителствата се придържат към днешните политически настройки и не успяват да изпълнят ангажиментите си в областта на климата.

Днешните високи цени на изкопаемите горива причиняват проблеми на много икономики, но също така генерират безпрецедентни печалби за производителите на нефт и газ. Доходите на световния петролен и газов сектор ще скочат до 4 трилиона долара през 2022 г., което е повече от два пъти повече от средната стойност за пет години, като по-голямата част от тях ще отидат в големите държави износителки на петрол и газ.

Тези неочаквани печалби предоставят на икономиките на страните производителки на нефт и газ възможност, която се среща веднъж на поколение, да финансират така необходимата трансформация на икономиките си, а на големите нефтени и газови компании – да направят повече за диверсифициране на разходите си. Делът на разходите на петролните и газовите компании за чиста енергия се увеличава бавно, като напредъкът се дължи главно на европейските големи компании и на няколко други компании. Като цяло, инвестициите в чиста енергия представляват около 5% от капиталовите разходи на петролните и газовите компании в световен мащаб, което е увеличение спрямо 1% през 2019 г.

Технологиите за чиста енергия изискват множество критични минерали и за първи път докладът за инвестициите в световната енергетика включва подробен преглед на инвестиционните тенденции за критичните минерали. Необходими са по-високи и по-диверсифицирани инвестиции, за да се ограничи днешният ценови натиск и да се създадат по-устойчиви вериги за доставки на чиста енергия. През 2021 г. разходите за проучване в световен мащаб са нараснали с 30%, като увеличението в САЩ, Канада и Латинска Америка предлага перспектива за по-диверсифицирани доставки през следващите години.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: