Начало НовиниАнализиСъбитияOfgem с предложение „превърни улицата си в зелена“

Върни се назад

Назад

Ofgem с предложение „превърни улицата си в зелена“

Ofgem с предложение „превърни улицата си в зелена“

На 30 юли британският енергиен регулатор Ofgem представи своите предложения да пренасочи енергийния поглед на Великобритания от макро на микро ниво, а именно към местните енергийни инциативи, за да предостави по-екологична и по-справедлива енергийна система за британските потребители.

Разпределителните електроенергийни мрежи, които пренасят електроенергия локално до домовете и бизнеса на Великобритания, имат решаваща роля за премахване на вредните емисии на въглерод от енергийния сектор на страната в съответствие с целите на правителството. Постепенно, гражданите на Великобритания преминават към по-екологични форми на отопление и транспорт и все повече домакинства и предприятия произвеждат собствена чиста енергия.

За да се осъществи стратегията за нулеви емисии, местните мрежи ще трябва да разширят своята роля и капацитет за управление на нови източници на потребление и увеличаване на електроенергията протичаща през мрежата. Съгласно Националните мрежови сценарии се очакват 11 милиона повече електрически превозни средства до 2030 г. До 2035 г. всички заместващи отоплителни системи трябва да са нисковъглеродни или готови за ползване на водородно гориво. Предвиждат се над 8 милиона хибридни термопомпи, които да отговарят на пазарните сигнали и да изместват търсенето между водородни и електрически системи до 2050 г.. Електрификацията на сектори като транспорта и отоплението може да доведе до удвояване на търсенето на електроенергия до 2050 г. като цялата мощност ще се произвежда от източници с ниски въглеродни емисии. Понастоящем 34% от електроенергията на Великобритания идва от възобновяеми източници.  От 2015 г. към мрежата са свързани 10GW разпределено производство на електроенергия от малки производители. Операторите на разпределителната мрежа с времето започват все повече да поемат роли и отговорности, традиционно свързани със системния оператор като връзка с местни доставчици на услуги за съхранение на енергия, за да управляват увеличеното енергийно производство от различни източници, постъпващо в мрежата.

Преди месец енергийният регулатор Ofgem започна консултация относно методологията на цените на местните електроенергийни мрежи за следващия 5 годишен период период, който ще запоне през 2023 г. 

Отключване на зелени инвестиции

Предложенията на Ofgem имат за цел да отключат необходимите инвестиции, за да се гарантира, че местните електроенергийни мрежи могат да движат напред зелена енергия и да я транспортират в страната. Това ще помогне за доставката на капацитет и инфраструктура за зареждане, необходими за подкрепа на прогнозираните 11 милиона допълнителни електрически превозни средства по пътищата на Великобритания до 2030 г., както и инфраструктурата, необходима за доставяне на чиста топлина до домовете и бизнеса на страната и ще помогне за свързване на нарастващата възобновяемата енергия, която се произвежда на местно ниво.

Това включва предложения за подпомагане на компаниите бързо и надеждно да модернизират мрежата в очакване на прогнозирано увеличение на местното търсене на електроенергия.

Включват още и нов стратегически фонд за иновации във всички енергийни мрежи, струващ първоначалните 450 милиона британски лири, за да спомогне за повече научни изследвания и развитие в областта на зелената енергия.

Специален системен фонд, предложен наскоро от регулатора за секторите за пренос на газ и газоразпределение, ще отключи значително, потенциално неограничено, допълнително финансиране за стимулиране на модерни подобрения на зелена инфраструктура. Фирмите могат да имат достъп до финансиране – при условие че могат да изготвят надеждно бизнес предложение. Този фонд би могъл да финансира например координирани надстройки на електропреносните мрежи за пренос и разпределение, за да се даде възможност на национална мрежа за зареждане на електрически превозни средства.

Управление на енергийните потоци

Ofgem предлага мерки, чрез които да се гарантира, че мрежовите оператори могат ефективно да управляват електроенергията, преминаваща през техните мрежи, тъй като увеличаващото се производство от местни възобновяеми източници изисква те да поемат по-големи отговорности за работата на системата.

Това включва изискване към компаниите да увеличат капацитета си, използвайки „гъвкави“ решения, където могат като съхранение на батерии или изглаждане на върховите товари, вместо да изграждат нов скъп мрежови капацитет.

Предложенията включват също така засилване на координацията и планирането в цялата енергийна система, дигитализация на енергийната система и по-добро използване на данните на компаниите от електрическата мрежа – включително споделяне на това с доставчиците на услуги за гъвкавост.

Гъвкавите решения могат да бъдат по-евтини за потребителите и доставени по-бързо. Според анализ на Ofgem, ако собствениците на електрически превозни средства използват „гъвкаво“ зареждане –  само по време на извън пиковите нужди на мрежата – поне 60% повече електрически превозни средства могат да бъдат заредени с използване на съществуващ капацитет спрямо броят на превозни средства, заредени само във времето на върови товари.

Намаляване на разходите за потребителите

Подобно на подхода на Ofgem към по-широкия контрол на цените на RIIO-2, енергийният регулатор очаква да види по-ниска възвръщаемост за инвеститорите в ED-2. Това означава, че по-малко пари от потребителите отиват за формиране на финансовия  резултат на мрежовите компании и повече за подобряване на мрежата и борба с изменението на климата.

Този пакет от мерки ще помогне за поддържане на разходите за осигуряване на зелена икономика без емисии за Великобритания на възможно най-ниска цена за потребителите.

Изпълнителният директор на Ofgem Джонатан Бърли коментира:

Нашите предложения ще помогнат да станат зелени улиците на Великобритания, въвеждайки мрежи и технологии за семействата да пътуват с електрически превозни средства и да отопляват домовете и бизнеса си с чиста енергия.

„Трансформацията в зелена енергия не е само в поставянето на повече мед в земята. Нуждаем се от модерна, дигитална мрежа, която използва всички наши енергийни активи възможно най-ефективно. “

„Местните електроенергийни мрежи ще бъдат начело на елиминирането на вредните емисии на въглерод в страната, помагайки за справяне с климатичните промени, така че е жизненоважно да релизират инвестициите, които са им необходими, като същевремнно се поддържат най-ниски разходи за потребителите.“

Източник: Ofgem

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: