Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияState aid: Полша инвестира М173€ в електрическо зареждане и зареждане с водород на превозни средства

Върни се назад

Назад

State aid: Полша инвестира М173€ в електрическо зареждане и зареждане с водород на превозни средства

State aid: Полша инвестира М173€ в електрическо зареждане и зареждане с водород на превозни средства

Европейската комисия прецени, че полските планове за инвестиране в инфраструктура за електрическо зареждане и зареждане с водород за превозни средства с нулеви и ниски емисии са в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ.

Мярката ще допринесе за намаляване на емисиите на CO2 и други замърсители без неправомерно нарушаване на конкуренцията на единния пазар, в съответствие с целите на Зелената сделка на Комисията.

Маргрете Вестагер, отговаряща за политиката на конкуренция, каза:

„Тази полска схема от 173 милиона евро ще насърчи алтернативните горива и ще насърчи потребителите да използват по-екологични превозни средства, без неоправдано нарушаване на конкуренцията. Това ще допринесе за намаляването на вредните емисии в съответствие с целта на Европейския зелен пакт.“

Целта на схемата е да се създаде цялостна мрежа от инфраструктура за зареждане по протежение на местни и трансевропейски (TEN-T) пътища.

Схемата ще има бюджет от приблизително 173 милиона евро (800 милиона PLN) за периода от 2021 до 2025 г. Мярката се състои от две части:

  • 151 милиона евро (700 милиона PLN) ще бъдат разпределени за инвестиции в станции за зареждане за електрически моторни превозни средства, с акцент върху станции за бързо зареждане и зарядна инфраструктура извън градовете; и
  • 22 милиона евро (100 милиона PLN) ще бъдат отпуснати за изграждането на обществено достъпни станции за зареждане с водород, като част от пилотен проект. Целта на пилотния проект е да се съберат пазарни и бизнес данни за сектора на мобилността с водородно гориво в Полша.

По схемата подкрепата ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства и ще бъде ограничена до 50% от допустимите инвестиционни разходи.

Схемата е отворена за всички икономически оператори, отговарящи на определени стандарти, например по отношение на оперативната съвместимост на инфраструктурата. Освен това, кандидатите ще трябва да отговарят на критериите за допустимост, свързани с изискванията за финансова и организационна осъществимост на проектите, включително подходящо местоположение за поддържаната инфраструктура.

Комисията оцени мярката съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, и по-специално член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, който позволява на държавите-членки да подкрепят развитието на определени икономически дейности, които преследват общ интерес , при определени условия.

Комисията счита, че:

… мярката ще насърчи значителното усвояването на потенциала за използване на превозни средства с нулеви и ниски емисии, като по този начин ще допринесе значително за намаляването на емисиите на CO2 и други замърсители в съответствие с целите на ЕС за климата и околната среда и целите, определени от Европейския зелен договор.

Освен това, Комисията установи, че ще са налице необходимите предпазни мерки, ограничаващи помощта до минимум. По-специално, наред с другото

  • заявленията ще бъдат проверени чрез недискриминационна, открита и прозрачна процедура;
  • максималният размер на помощта за един бенефициер ще бъде ограничен; и
  • значителна част от бюджета ще бъде предоставена само за малки и средни предприятия.

Комисията заключи, че:

… приносът на схемата към целите на ЕС за околната среда и климата надвишава всяко потенциално нарушаване на конкуренцията и търговията, причинено от подкрепата.

На тази основа Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.

Неповерителната версия на решениет ще може да бъде намерена под номер на дело SA.63718 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията за конкуренцията, след като всички проблеми с поверителността бъдат уредени.

Вижте повече от източника.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: