Начало НовиниАнализиСъбитияTEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес

Върни се назад

Назад

TEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес

TEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес

Агенцията на ЕС за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) установи подобрения в подбора на проекти от общ интерес (PCI) за трансевропейска енергийна инфраструктура, като например списък с газови проекти, при които са взети предвид критериите за устойчивост, както и по-обективен процес за избор на проекти в сектора на електроенергията. Въпреки това, и в двете мнения на ACER по въпроса, изразени в края на октомври, ACER отбелязва и недостатъци, включително липса на прозрачност в методологиите за оценка.

Становищата включват, също така, гледната точка на националните регулаторни органи по конкретни кандидат-проекти и дават допълнителни препоръки за бъдещи процеси на подбор на PCI.

ACER признава усилията на Европейската комисия да осигури плавен процес на подбор, въпреки трудностите, свързани с пандемията, преобладаващи по време на избора на PCI.

Изборът на газови проекти доведе до по-кратък списък на PCI

Пътят към декарбонизация се проявява в подбора на по-кратък списък от проекти в областта на газа, където са взети предвид критериите за устойчивост.

В становището си ACER подчертава положително факта, че периодът на консултации с кандидатите за PCI беше удължен и че индикаторите, използвани в методологията относно инфраструктурните нужди, бяха опростени и приведени в съответствие с методологията за оценка на проектите. Освен това, последователността беше подобрена чрез прилагане на една и съща прагова стойност в Регионалните групи за избор на проекти.

По-обективен процес на подбор на проекти за електроенергия

В областта на електроенергията, ACER приветства стъпките на Европейската комисия към по-обективен процес на подбор. Това е постигнато чрез намаляване на броя на потенциалните субективни ползи, изтъквани от организаторите на проекти, и чрез елиминиране на подхода за повишаване на социално-икономическото благосъстояние, използван в предишния кръг за избор на PCI.

Недостатъци, които трябва да се подложат на задълбочен анализ

Поради липса на прозрачност в методологиите за оценка, ACER не успя да оцени напълно последователността на прилагането на критериите и анализа на разходите и ползите в съответствие с Регламента на ЕС за трансевропейската енергийна инфраструктура. Освен това, докато Регламентът изисква разглеждането на множество сценарии при избора на проекти за електроенергия, фактически използван е само един сценарий.

ACER призовава:

Регионалните групи, отговорни за предлагането и прегледа на проекти от общ интерес, да продължат работата си за по-нататъшно подобряване на прозрачността на процеса и методологиите за оценка на кандидатстващите PCI проекти, като се вземат предвид препоръките на ACER, включени в становищата му.

Вижте повече от източника.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: