Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияTEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес

Върни се назад

Назад

TEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес

TEN-E: ACER с препоръки при избора на проекти от общ интерес

Агенцията на ЕС за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) установи подобрения в подбора на проекти от общ интерес (PCI) за трансевропейска енергийна инфраструктура, като например списък с газови проекти, при които са взети предвид критериите за устойчивост, както и по-обективен процес за избор на проекти в сектора на електроенергията. Въпреки това, и в двете мнения на ACER по въпроса, изразени в края на октомври, ACER отбелязва и недостатъци, включително липса на прозрачност в методологиите за оценка.

Становищата включват, също така, гледната точка на националните регулаторни органи по конкретни кандидат-проекти и дават допълнителни препоръки за бъдещи процеси на подбор на PCI.

ACER признава усилията на Европейската комисия да осигури плавен процес на подбор, въпреки трудностите, свързани с пандемията, преобладаващи по време на избора на PCI.

Изборът на газови проекти доведе до по-кратък списък на PCI

Пътят към декарбонизация се проявява в подбора на по-кратък списък от проекти в областта на газа, където са взети предвид критериите за устойчивост.

В становището си ACER подчертава положително факта, че периодът на консултации с кандидатите за PCI беше удължен и че индикаторите, използвани в методологията относно инфраструктурните нужди, бяха опростени и приведени в съответствие с методологията за оценка на проектите. Освен това, последователността беше подобрена чрез прилагане на една и съща прагова стойност в Регионалните групи за избор на проекти.

По-обективен процес на подбор на проекти за електроенергия

В областта на електроенергията, ACER приветства стъпките на Европейската комисия към по-обективен процес на подбор. Това е постигнато чрез намаляване на броя на потенциалните субективни ползи, изтъквани от организаторите на проекти, и чрез елиминиране на подхода за повишаване на социално-икономическото благосъстояние, използван в предишния кръг за избор на PCI.

Недостатъци, които трябва да се подложат на задълбочен анализ

Поради липса на прозрачност в методологиите за оценка, ACER не успя да оцени напълно последователността на прилагането на критериите и анализа на разходите и ползите в съответствие с Регламента на ЕС за трансевропейската енергийна инфраструктура. Освен това, докато Регламентът изисква разглеждането на множество сценарии при избора на проекти за електроенергия, фактически използван е само един сценарий.

ACER призовава:

Регионалните групи, отговорни за предлагането и прегледа на проекти от общ интерес, да продължат работата си за по-нататъшно подобряване на прозрачността на процеса и методологиите за оценка на кандидатстващите PCI проекти, като се вземат предвид препоръките на ACER, включени в становищата му.

Вижте повече от източника.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: