Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияРекордни цени и приходи от схемата за търговия с емисии продължиха и през 2022

Върни се назад

Назад

Рекордни цени и приходи от схемата за търговия с емисии продължиха и през 2022

Рекордни цени и приходи от схемата за търговия с емисии продължиха и през 2022

През последните няколко години приходите от търговия с квоти емисии от инсталации (EUA) на България подобряват своите годишни рекорди. Ситуацията през 2022г. не се различава от този тренд. Този път годишните приходи нараснаха с над 31% като надхвърлиха един милиард евро съгласно данните на Европейската енергийна борса (EEX).

На месечна основа, най-високи са приходите през месец  май в размер на 131,5 млн.евро, а най-ниски през месец януари 51 млн.евро.

Броят на квотите емисии CO2, които са изтъргувани е 13 680 500. През 2023 съгласно календара на EEX ще ев размер на 15 675 000 като тази сума може да претърпи корекция след като излезе решението на ЕК през месец май относно количествата квоти, които ще са обект на разглеждане от Резерва за пазарна стабилност за периода септември 2023 г. – август 2024 г..

Основна причина за по-големите приходи от емисии са високите цени на квотите през 2022 г.

Приходи от търговия с квоти емисии CO2 евро

През по-голямата част от годината цените на квотите емисии на аукцион (над ¾ от цените) останаха високи като се движеха над 75 евро/т. CO2 . В края на септември до края на октомври се наблюдава известно успокоение на нива под 70 евро/т. CO2, след което започна плавно повишение и в края на декември отново се търгуваха над 85 евро/т. CO2. През разглеждания период най-ниската постигната цена на аукцион е 57,91 евро/т. CO2 (7.03.2022), а най-високата 97,51 т.CO2 (8.02.2022).

Средната годишна тръжна цена е 80,09 евро/т. CO2 или с 47,8% по-висока спрямо 2021 г..

Средна тръжна цена на квоти емисии в евро/т. CO2

Прогноза за цените на квотите емисии

В началото на ноември 2022 Ройтерс съобщи за прогнозни средни цени на квотите емисии на ЕС (EUA) в размер на 78,70 евро (76,70 долара) за тон през 2023 г. и 92,43 евро през 2024 г.. Тези цени са формирани в резултат на очакванията, че слабите икономики в Европа могат да доведат до намаляване на промишленото производство и поради това, че Европейската комисия подготвя увеличаване на предлагането на квоти.

Проучване на Carbon Pulse сред 12 анализатори показа 15% спад в прогнозите в сравнение с предишните очаквания – средните цени на EUA се очаква да бъдат 76,90 евро през 2023 г..

 

Контекст

На 18 декември 2022 ЕК съобщи за предварителното споразумение, постигнато с Европейския парламент и Съвета, за укрепване на системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), за прилагане на търговията с емисии в нови сектори с цел ефективни действия в областта на климата в цялата икономика и за създаване на социален фонд за климата. Това споразумение е основна стъпка към постигането на ангажимента на ЕС за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. В същото време Социалният фонд за климата ще помогне да се гарантира, че преходът е справедлив.

СТЕ на ЕС определя цената на CO2 и всяка година намалява разрешеното ниво на емисиите в сектори като производството на електроенергия и топлинна енергия, енергоемки промишлени сектори и търговска авиация. Това споразумение ще доведе до намаляване на емисиите от секторите, обхванати от СТЕ на ЕС, с 62 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г., което представлява значително увеличение от 19 процентни пункта в сравнение с намалението от 43 % съгласно съществуващото законодателство. Скоростта на годишните намаления на емисиите също ще се увеличи – от 2,2 % годишно при сегашната система до 4,3 % от 2024 до 2027 г. и 4,4 % от 2028 г. Резервът за стабилност на пазара, който стабилизира пазара на въглеродни емисии чрез премахване на излишните квоти, ще бъде укрепен. Споразумението ще доведе до постепенно премахване на безплатните квоти за емисии за определени предприятия и до поетапно въвеждане на Механизма за коригиране на въглеродните емисии на границата между 2026 г. и 2034 г. за обхванатите сектори.

В споразумението е включено също така емисиите от корабоплаването в СТЕ на ЕС. За да се подпомогнат усилията на държавите членки за намаляване на емисиите от сградите и автомобилния транспорт, както и от някои промишлени сектори, от 2027 г. ще започне да действа нова отделна система за търговия с емисии за съответните видове горива. До сега намаляването на емисиите в тези сектори не е било достатъчно. Новата система се очаква да осигури рентабилни намаления и да генерира приходи, които ще бъдат на разположение на държавите членки и за подкрепа по линия на Социалния фонд за климата. Предвидени са предпазни мерки, които да позволят пускането на допълнителни квоти на пазара, ако цените надхвърлят определени прагове, и да се избегне двойното ценообразуване, когато са налице съществуващи национални мерки.

Предвижда се увеличение на размера на фондовете за иновации и модернизация. Фондът за модернизация ще подпомогне още три държави членки в прехода. Фондът за иновации ще бъде разширен и ще може да подпомага усилията на морския сектор за декарбонизация..

 

България

Приходите от търговия с квоти-важен елемент от ценовата политика на КЕВР

Приходите от квоти емисии в България са важен инструмент за стимулиране на нисковъглеродно развитие. Във Фонд „Сигурност на енергийната система“ се внасят 100% (до юни 2016 г. – 77%) от приходите от тръжна продажба на всички разпределени на Република България квоти емисии за инсталации на парникови газове, които се използват за намаляване на цената за задължения към обществото. Прогнозният пълен размер на приходите от продажба на квоти емисии за новия регулаторен/ценови период  (Решение No Ц-19/ от 01.07.2022 г) е оценен на 2 436 415 хил. лв., като регулаторът е взел предвид  нетни количества квоти за емисии на парникови газове, които Р. България ще реализира съгласно календара на Европейската енергийна борса и прогнозира цени от 85,00 €/тон в начало на периода 01.07.2022 г., плавно покачващи се и достигащи до 99,00 €/тон към 30.06.2023 г. За първата половина на ценовия период приходите от търговия с емисии са в размер на 1 милиард лева или 43% изпълнение на прогнозата.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: