Начало НовиниАнализиСъбитияЗаключения на Европейския съвет относно енергията, 21 октомври 2021 г.

Върни се назад

Назад

Заключения на Европейския съвет относно енергията, 21 октомври 2021 г.

Заключения на Европейския съвет относно енергията, 21 октомври 2021 г.

Заключения на Европейския съвет относно енергията, 21 октомври 2021 г.

„11. Европейският съвет обсъди неотдавнашния скок в цените на енергията и разгледа въздействието на повишените цени върху гражданите и предприятията, и по-специално върху уязвимите граждани и МСП, които полагат усилия да се възстановят от пандемията от COVID-19.

12. Наборът от мерки, представен в съобщението на Комисията относно справянето с нарастващите цени на енергията, съдържа полезни мерки както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

13. Европейският съвет приканва:

  • Комисията да проучи функционирането на пазарите на газ и електроенергия, както и на пазара на СТЕ на ЕС, с помощта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA). Впоследствие Комисията ще оцени дали някои видове търговско поведение изискват допълнителни регулаторни действия;
  • държавите членки и Комисията да използват набора от мерки в спешен порядък и по най-добрия начин, за да се предостави краткосрочна помощ на най-уязвимите потребители и да се подкрепят европейските дружества, като се вземат предвид разнообразието и спецификата на положението на държавите членки;
  • Комисията и Съвета да обмислят в кратки срокове мерки в средносрочен и дългосрочен план, които да допринесат за това енергията да бъде на достъпна за домакинствата и дружествата цена, да се повиши устойчивостта на енергийната система на ЕС и на вътрешния енергиен пазар, да се обезпечи сигурност на доставките и да се подпомогне преходът към неутралност по отношение на климата, като се вземат предвид разнообразието и спецификата на положението на държавите членки; и
  • Европейската инвестиционна банка да проучи начини за ускоряване на инвестициите в енергийния преход в рамките на настоящия си капиталов буфер, с цел да се намалят рисковете от смущения в бъдеще и да се осъществят амбициите на Европа в областта на глобалната свързаност.

14. Извънредното заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) на 26 октомври 2021 г. ще придвижи незабавно работата по този въпрос. Европейският съвет ще продължи да следи положението и при необходимост ще разгледа отново този въпрос през декември.“

Извънредното заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) на 26 октомври 2021 г. ще придвижи незабавно работата по този въпрос. Европейският съвет ще продължи да следи положението и ще разгледа отново този въпрос през декември 2021 г.

Вижте пълния текст на заключенията на Европейския съвет относно COVID-19, енергията, търговията и външните отношения от  21 октомври 2021 г. тук.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: